slide show
slide show
slide show
slide show
slide show
slide show
slide show
slide show
slide show
slide show
slide show
slide show
slide show
slide show


Hướng dẫn mua hàng

Khách hàng lựa chọn các sản phẩm phù hợp. Kích chuột vào sản phẩm để tìm hiểu thông tin của sản phẩm.

 

Sau khi tìm hiểu thông tin và lựa chọn được sản phẩm phù hợp, Khách hàng nhấn vào nút đặt hàng. Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng của Khách hàng

 

Khách hàng nhấn vào nút tiếp tục mua hàng để lựa chọn thêm các sản phẩm phù hợp khác.

 

Sau khi lựa chọn xong các sản phẩm vào giỏ hàng, Khách hàng nhấn nút thanh toán để lựa chọn các hình thức thanh toán.

 

Chúng tôi sẽ căn cứ vào phương thức thanh toán của khách hàng để chuyển sản phẩm cho Khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể.

 

Lưu ý, Khách hàng vui lòng cung cấp cho chúng tôi đầy đủ thông tin để tránh thất lạc hàng hóa.

 

Rất vui lòng được phục vụ Quý Khách


Các hướng dẫn khách hàng khác

Chat Live Facebook